هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 • تاریخ شروع:۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ بهمن ۱۳۹۶
تهران - تهران

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۷ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ دی ۱۳۹۶
تهران - تهران

اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی

 • تاریخ شروع:۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ آبان ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

 • تاریخ شروع:۱۶ آذر ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ آذر ۱۳۹۶
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت