سمینار قانون کار و تامین اجتماعی

  • تاریخ شروع:۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ مرداد ۱۳۹۶
تهران - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

اولین همایش ملی جامع حقوق

  • تاریخ شروع:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

  • تاریخ شروع:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بابلسر - دانشگاه مازندران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت