ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی

  • تاریخ شروع:۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ مهر ۱۳۹۶
قم - دانشگاه مجازی المصطفی

سمینار قانون کار و تامین اجتماعی

  • تاریخ شروع:۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ مرداد ۱۳۹۶
تهران - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت