سومین کنفرانس بین المللی فرهنگ، زبان و ادبیات

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • تاریخ شروع:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

  • تاریخ شروع:۲۰ مرداد ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ مرداد ۱۳۹۸
تهران - مجموعه فرهنگی تلاش
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت