همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

  • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

حاکمیت قانون و حقوق شهروندی

  • تاریخ شروع:۱۵ مهر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ مهر ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه پیام نور تهران جنوب

کنفرانس ملی پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی

  • تاریخ شروع:۳ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت