همایش اب

 • تاریخ شروع:۲۷ فروردین ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیرجند - استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
اصفهان - دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

دومین کنفرانس بین المللی حقوق، فقه و مطالعات قضایی

 • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

پنجمین همایش ملی علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۲۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

پنجمین همایش ملی پژوهش های فقه، حقوق و علوم جزا

 • تاریخ شروع:۱۳ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ دی ۱۳۹۸
کیش - کیش
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت