نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

  • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اهواز - ایران - خوزستان - اهواز

نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

  • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۹
یزد - پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت