اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

  • تاریخ شروع:۱۱ تیر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ تیر ۱۳۹۹
کرمانشاه - کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی آلومینیوم

  • تاریخ شروع:۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تهران - هتل المپیک

همایش اب

  • تاریخ شروع:۲۷ فروردین ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیرجند - استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت