اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

  • تاریخ شروع:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

  • تاریخ شروع:۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
شیراز - سالن همایش های فرهنگیان شیراز

برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها

  • تاریخ شروع:۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سنندج - استان کردستان، شهرستان سنندج، دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه علوم اقتصادی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت