هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

 • تاریخ شروع:۱۶ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساری - مجتمع پیامبر اعظم

مجمع جهانی طب ابوعلی سینا و کنفرانس طب ایرانی اسلامی

 • تاریخ شروع:۲ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳ شهریور ۱۳۹۸
تهران - تهران

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

 • تاریخ شروع:۵ تیر ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ تیر ۱۳۹۸
اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم ورزشی وتربیت بدنی ایران

 • تاریخ شروع:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تهران - مرکزهمایشهای توسعه پایدار
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت