دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار

  • تاریخ شروع:۷ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۹ آذر ۱۳۹۶
یزد - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دومین همایش ملی شفای پایدار

  • تاریخ شروع:۱۹ مهر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ مهر ۱۳۹۶
بابل - سالن امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل

پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی

  • تاریخ شروع:۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ مرداد ۱۳۹۶
همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت