سومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

  • تاریخ شروع:۲۵ مهر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ مهر ۱۳۹۷
کرمان - کرمان .دانشگاه شهید باهنر

دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار

  • تاریخ شروع:۴ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۵ شهریور ۱۳۹۷
تهران - موزه ملی ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت