همایش ملی پژوهش های علوم اجتماعی و علوم رفتاری

 • تاریخ شروع:۱۷ شهریور ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ شهریور ۱۳۹۷
تهران - تهران

کنفرانس علوم مدیریتی ایران

 • تاریخ شروع:۲۰ شهریور ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ شهریور ۱۳۹۷
تهران - تهران

اولین همایش بین المللی محیط زیست، الفبای گردشگری

 • تاریخ شروع:۲۶ مهر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ مهر ۱۳۹۷
فرانسه - پاریس - سالن همایش نرماندی شهر پاریس

ششمین دوره از کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۲۱ آبان ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ آبان ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۲۷ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران

چهارمین همایش عمران، معماری و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

 • تاریخ شروع:۳۱ مهر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ مهر ۱۳۹۷
تهران - تهران- تبریز
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت