کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی

 • تاریخ شروع:۷ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ اسفند ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه الزهراء(س)

ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۱۷ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ بهمن ۱۳۹۸
جیرفت - شهرجیرفت

چهارمین همایش ملی ایده های نوین درمهندسی برق وکامپیوتر

 • تاریخ شروع:۲۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ بهمن ۱۳۹۸
جیرفت - شهرجیرفت

پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۸
دزفول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت