سومین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

 • تاریخ شروع:۱۱ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی معدن و علوم زمین

 • تاریخ شروع:۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش

پنجمین همایش ملی پژوهش های فقه، حقوق و علوم جزا

 • تاریخ شروع:۱۳ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ دی ۱۳۹۸
کیش - کیش

نخستین همایش ملی پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش

بزرگترین سمینار رایگان هوشمندسازی ساختمان در شیراز

 • تاریخ شروع:۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ آبان ۱۳۹۸
شیراز - میدان احسان-تالار احسان

پنجمین همایش ملی علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۲۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت