هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۹ آذر ۱۳۹۹
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

  • تاریخ شروع:۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ آذر ۱۳۹۹

سومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

  • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ آذر ۱۳۹۹
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت