هفتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق ایران

 • تاریخ شروع:۲ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ اسفند ۱۳۹۸
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۸
تهران - تهران، خیابان ولیعصر، جام جم، مرکز همایش های بین المللی صداوسیما

دومـین کنـگره مـلـی تازه یافته ها در روانشناسی ومـشـاوره

 • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم جغرافیایی و زمین شناسی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس ملی محیط زیست و انرژی ایران

 • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

بزرگترین سمینار انگیزشی، شخصیت شناسی و موفقیت در زندگی شخصی خانوادگی تحصیلی شغلی

 • تاریخ شروع:۲۷ آذر ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ آذر ۱۳۹۸
اصفهان - اصفهان،سپاهانشهر،بلوار قائم،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم سالن شهید مطهری
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت