اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۶ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اصفهان - کتابخانه مرکزی اصفهان

سومین سمپوزیوم بین المللی پژوهش های نوین در زبان، ادبیات و زبانشناسی

 • تاریخ شروع:۱۲ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران

 • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

دومین کنفرانس بین المللی حقوق، فقه و مطالعات قضایی

 • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و نفت

 • تاریخ شروع:۱۲ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ بهمن ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی

 • تاریخ شروع:۷ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ اسفند ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه الزهراء(س)
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت