پنجمین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

  • تاریخ شروع:۱۱ دی ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۱ دی ۱۳۹۹
جیرفت - کرمان-جیرفت

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

  • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۶ آذر ۱۳۹۹
اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۹
مشهد - دانشگاه شاندیز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت