کنگره بین المللی سلامت وصنعت اسب

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۷
استان سمنان - شهرستان مهدیشهر - فرهنگسرا نیستان

هشتمین کنگره علوم دامی ایران

  • تاریخ شروع:۱۴ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ شهریور ۱۳۹۷
سنندج - دانشگاه کردستان
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت