اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری (ISC)

  • تاریخ شروع:۳۱ شهریور ۱۴۰۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ساری - موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

  • تاریخ شروع:۱۵ مرداد ۱۴۰۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ مرداد ۱۴۰۰
قشم - ایران - هرمزگان - جیزه قشم
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت