کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت

  • تاریخ شروع:۲۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ اسفند ۱۳۹۶
Dubai - Dubai, UAE

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

  • تاریخ شروع:۱۲ بهمن ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ بهمن ۱۳۹۶
اهواز - دانشگاه

چهاریمن کنگره بین المللی مدیریت شهری

  • تاریخ شروع:۲۴ دی ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ دی ۱۳۹۶
تهران - برج میلاد
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت