پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۸
دزفول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سومین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

 • تاریخ شروع:۱۱ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی معدن و علوم زمین

 • تاریخ شروع:۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش

پنجمین همایش ملی پژوهش های فقه، حقوق و علوم جزا

 • تاریخ شروع:۱۳ دی ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ دی ۱۳۹۸
کیش - کیش

هجدهمین کنگره سراسری انجمن انکولوژی و هماتولوژی و کنفرانس پرستاری سرطان

 • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ آبان ۱۳۹۸
تهران - هتل پارسیان اوین
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت