پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار

 • تاریخ شروع:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

 • تاریخ شروع:۲۱ شهریور ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ شهریور ۱۳۹۶
جزیره کیش - مرکز همایش های بین المللی کیش

همایش " شهرت شهر ،برندشهر،ثروت شهر"

 • تاریخ شروع:۲۲ تیر ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ تیر ۱۳۹۶
تهران - مرکز همایش های بین المللی رایزن

دومین کنفرانس ملی مهندس عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

 • تاریخ شروع:۶ تیر ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ تیر ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تهران-مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

 • تاریخ شروع:۲۷ خرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ خرداد ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تهران-مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت