سمینار بین المللی فناوری های منابع انسانی

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تهران - سالن اندیشه معین

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۸ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ دی ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران

دومین همایش هنر و صنعت در ساختمان

  • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۴ بهمن ۱۳۹۷
تبریز - دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک کشوری
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت