کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-اجتماعی

  • تاریخ شروع:۲۵ مهر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ مهر ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

همایش اب

  • تاریخ شروع:۲۷ فروردین ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیرجند - استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

هفتین همایش ارزیابی عملکرد

  • تاریخ شروع:۱۹ آذر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ آذر ۱۳۹۸
تهران - دانشگاه الزهرا

سومین کنفرانس بین المللی رهیافت های نو در علوم انسانی

  • تاریخ شروع:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، خلاقیت و نوآوری

  • تاریخ شروع:۳۰ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

  • تاریخ شروع:۲۹ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت