کارگاه مطالعات پروتئین

 • تاریخ شروع:۲۴ شهریور ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ شهریور ۱۳۹۴
تهران - مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

 • تاریخ شروع:۶ مرداد ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ مرداد ۱۳۹۴
تهران - فضای سایت

همايش ملي يافته هاي نوين در علوم زيستي

 • تاریخ شروع:۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 • تاریخ شروع:۱۴ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ شهریور ۱۳۹۱
کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان

نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ساوه - شهر جدید پرند - دانشگاه آزاد اسلامی

همایش ملی بیوتکنولوژی٬ بیوشیمی و مهندسی زیستی

 • تاریخ شروع:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
یزد - دانشگاه پیام نور

اولين همايش ملی علوم زيستی

 • تاریخ شروع:۱۰ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اسفند ۱۳۹۰
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

كنگره ملی "ذخاير ژنتيكی و زيستی"

 • تاریخ شروع:۳ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ اسفند ۱۳۹۰
تهران - مركز همايش هاي پژوهشگاه رويان

اولین همایش ملی گیاه پالایی

 • تاریخ شروع:۲۷ بهمن ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ بهمن ۱۳۹۰
کرمان - مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

نخستین همایش ملی جلبک شناسی ایران

 • تاریخ شروع:۲۳ شهریور ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ شهریور ۱۳۹۰
تهران - سالن همايشهای بين المللی دانشگاه شهيد بهشتي
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت