اطلاعات همایش

بازدید : 185447

اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی

  •    تاریخ شروع : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه شهید بهشتی
  •    برگزار کننده : دانشگاه شهیدبهشتی تهران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

ارزیابی اکولوژيکي گونه ها، رويشگاهها، مراتع و جنگل ها
گياهان، دور سنجي، سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل سازي هاي اکولوژيکي و حفاظتی
ژئوبوتانی، دیرینه شناسی گیاهی، گیاهان معرف، گیاهان دولومیتی و سرپانتینی
جغرافیای گیاهي، الگوی پراکنش، شیب اکولوژيکي، اکوتون ها
جامعه شناسی گیاهی، نقشه پوشش های گیاهی
سیستماتیک گیاهی، فیلوژني، فیلوجغرافی، تنوع ژنتیکی، ژن اکولوژي، سیتوژنتیک گياهي، سیستماتیک شیمیایی
تاکسونومی گیاهی، ریخت شناسی گیاهی، تشریح گیاهی، گرده شناسی
اتنوبوتانی و گیاهان دارویی
اکولوژي و حفاظت گونه هاي نادر، اندميک، در معرض خطر، گونه هاي کليدي، چتر، زينتي، دارويي، خویشاوندان وحشی گیاهان زراعي
تهديدهاي گونه ها و رويشگاهها: تغيير اقليم، خشکسالي، آتش سوزي، تغيير کاربري اراضي، چراي بي رويه دام، گونه هاي مهاجم، گونه
گياهان، حفاظت در زيستگاه و مناطق حفاظت شده
گياهان حفاظت در خارج از زيستگاه، بانک هاي بذر، بانک هاي ژن، باغ هاي گياه شناسي، کشت داخل شيشه و بيوتکنولوژي حفاظت گياهان
اکوفیزیولوژي گیاهي، تنش ها، سازش ها
جلبک شناسی و قارچ شناسی با رویکرد سیستماتیکی، اکولوژي، فیزیولوژي، بیوتکنولوژي و دارويي
کشت بافت گیاهي، انتقال به محیط، رفع خواب بذر جهت گونه های دارویی، نادر و در معرض خطر
شيوه هاي احياء گونه ها و بازسازي رويشگاهها
مردم، تشکل هاي مردم نهاد، فرهنگ سازي و اخلاق در اکولوژی و حفاظت گياهان
چالش هاي اجراي قوانين حفاظتي گیاهان
سرمايه گذاري، بهره برداري و توسعه پايدار در اکولوژي و حفاظت از گياهان

تاریخ های مهم

زمان آغاز پذیرش مقالات 18آبان 1395
زمان پایان پذیرش مقالات 18 دی 1395
زمان ثبت نام 18 آبان تا 14 بهمن 1395

اولین روز کنفرانس ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

آخرین روز کنفرانس ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

پوستر همایش

پوستر اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت