اطلاعات همایش

بازدید : 32606

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

  •    تاریخ شروع : ۱۹ دی ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۱۹ دی ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران ،بزرگراه نواب، خیابان مجرب مجاز شرقی، ابتدای خوشیاران، ساختمان تمشک2، واحد
  •    برگزار کننده : انجمن پزوهش در کشاورز ی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهای همایش

محورهای محیط زیست:
- برنامه ریزی ومحیط زیست
- حفاظت ومحیط زیست
- مدیریت ومحیط زیست
- حمایت ومحیط زیست
- ارزیابی ومحیط زیست
- انرژی ومحیط زیست
- کشاورزی ومحیط زیست
- آلودگی ها ومحیط زیست
- نانو ومحیط زیست
- پساب ومحیط زیست
- پسماند ومحیط زیست
- تنوع زیستی ومحیط زیست
- دریاها ومحیط زیست
- تالاب ها ومحیط زیست
- حقوق ومحیط زیست
- مدیریت محیط زیست
- اسلام ومحیط زیست
- فرهنگ ومحیط زیست
- سنجش ازدور ومحیط زیست
- آموزش ومحیط زیست
- فناوری های نوین ومحیط زیست
- و سایر ایده های نوین در جنبه حمایت، حفاظت ومدیریت محیط زیست

محورهای کشاورزی:
-کشاورزی ارگانیک و پایدار
-به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
-مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
-کاربرد علوم نانو در کشاورزی
-مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
-مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
-کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
-تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
-فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
-تغذیه دام و طیور
-فیزیولوژی دام و طیور
-پرورش و تغذیه آبزیان
-هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
-ژنتیک و اصلاح دام و طیور
-نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
-دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
-زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
-سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش 19 دی ماه 95
اخرین مهلت ارسال مقالات 12دی ماه 95
اخرین مهلت ثبتنام 18 دی ماه 95

پوستر همایش

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت