دوره آموزشی تابستانی بیوتکنولوژی

 • تاریخ شروع:۲۳ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ شهریور ۱۳۹۵
ارومیه - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کارگاه آموزشی اصول نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی

 • تاریخ شروع:۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ مرداد ۱۳۹۵
ارومیه - ارومیه

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

 • تاریخ شروع:۱۴ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۵
اهواز - اهواز

کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی

 • تاریخ شروع:۲۷ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ مرداد ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

 • تاریخ شروع:۲۶ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ شهریور ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا

 • تاریخ شروع:۱۶ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ مهر ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

 • تاریخ شروع:۱۹ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ شهریور ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

 • تاریخ شروع:۲ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ مهر ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه امیرکبیر

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

 • تاریخ شروع:۹ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ مهر ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه امیرکبیر

چهارمین كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

 • تاریخ شروع:۲۵ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ شهریور ۱۳۹۵
بابلسر - هتل میزبان/شهرستان بابلسر/استان مازندران
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت