کنگره ملی شیخ عبدالحسین تهرانی

 • تاریخ شروع:۱۵ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ دی ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد و بانکداری

 • تاریخ شروع:۱۴ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ دی ۱۳۹۶
تهران - تهران

اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران، معماری و مطالعات شهری

 • تاریخ شروع:۱۳ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ دی ۱۳۹۶
شیراز - سالن همایش های خوارزمی

نخستین کنگره جامع بین المللی مدیریت بازرگانی ایران

 • تاریخ شروع:۱۲ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ دی ۱۳۹۶
تهران - تهران

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

 • تاریخ شروع:۷ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ دی ۱۳۹۶
تهران - تهران

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۷ دی ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ دی ۱۳۹۶
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت