اطلاعات همایش

بازدید : 81806

چهاریمن کنگره بین المللی مدیریت شهری

  •    تاریخ شروع : ۲۴ دی ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ دی ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : تهران - برج میلاد
  •    برگزار کننده : مرکز همایش ها
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

 شهرسازي :
 مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي
 بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري
 نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر
 بازسازي تاريخي شهر
 احداث خيابان‌هاي امن و يا اصلاح ترافيكي خيابان‌ها
 استفاده از فضاي سبز در طراحي محله‌ها و خانه‌ها نيز تحت مقوله شهرسازي مدرن
 بررسي اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
 بالابردن سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استاندارد‌هاي زندگي
 تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ همچون يك‌ برنامه‌ريز
 بررسي روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌
 بررسي برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ كارآمد شهر
 تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري
 شهرسازي نوين و توسعه پايدار
 طراحی شهری بافت فرسوده و ناپایدار
 ناپايداري شهر و عوامل موثر
 شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 طراحی حریم شهر و راه¬های رفع چالش¬های آن
 مديريت شهري :
 كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان
 مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
 چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران
 شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري
 آينده پژوهي در مديريت شهري
 تحقق مديريت يكپارچه شهري بر پايه شبكه يكپارچه اطلاعات شهري
 الگوهاي تدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي توسعه شهرها
 تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري

پوستر همایش

پوستر چهاریمن کنگره بین المللی مدیریت شهری
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت