نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز

 • تاریخ شروع:۳۰ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران،سالن همایشهای بین المللی رازی

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی

 • تاریخ شروع:۳۰ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۶
ایلخچی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

سومین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران،سالن همایشهای بین المللی رازی

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

 • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۶
کرج - تهران،سالن همایشهای بین المللی تلاش

هشتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت

 • تاریخ شروع:۲۸ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ آبان ۱۳۹۶
تهران - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت