همايش ملي چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبير و اميد با تأکید بر برنامه ششم توسعه کشور

 • تاریخ شروع:۱۰ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۳
تهران - تهران

اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب

 • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۳
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

هشنمین سمینار ملی پیل سوختی ایران

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ اسفند ۱۳۹۳
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اولین کنفرانس ملی برق

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ اسفند ۱۳۹۳
گیلان-لنگرود - دانشگاه آزاد اسلامی لنگرود

بررسی راه های ارتقای دانش آمار زیستی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۳
تهران - تجریش-میدان قدس-خیابان دربند-دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همایش ملی میعاد محراب

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۳
زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان

سومین سمینار تخصصی طب سنتی

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ اسفند ۱۳۹۳
تهران - سالن رازی دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت