سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی چالشها و راه حل ها

 • تاریخ شروع:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - تهران

همایش ملی تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی

 • تاریخ شروع:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

 • تاریخ شروع:۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه الزهرا

دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی

 • تاریخ شروع:۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
رشت - دانشگاه گیلان

همایش های حرفه ای گردشگری

 • تاریخ شروع:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - ،قیطریه فرهنگسرای ملل

کنگره انسان شناسی زیستی

 • تاریخ شروع:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مشهد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس

سومین کنفرانس توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

 • تاریخ شروع:۲۵ فروردین ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ فروردین ۱۳۹۷
تهران - تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت