دومين همايش ملي انرژي هاي نو وپاك

 • تاریخ شروع:۱۱ مهر ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ مهر ۱۳۹۲
همدان - دانكشده فني شهيد مفتح وابسته به دانشگاه فني و حرفه اي

سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

 • تاریخ شروع:۲۶ شهریور ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ شهریور ۱۳۹۲

سومين كنفرانس سالانه انرژي پاك

 • تاریخ شروع:۱۲ تیر ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ تیر ۱۳۹۲

دومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

 • تاریخ شروع:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی

اولين همايش ملي انرژي هاي نو وپاك

 • تاریخ شروع:۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
همدان - دانشگاه آزاد اسلامی

اولين همايش صندوق پيمانكاران صنايع انرژِي و احداث

 • تاریخ شروع:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهران - مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت

اولين همايش ملي انرژي هاي نو وپاك

 • تاریخ شروع:۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
همدان - دانشگاه آزاد اسلامی

ششمین سمینار پیل سوختی ایران

 • تاریخ شروع:۲۲ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ اسفند ۱۳۹۱
تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اولين همايش ملي توسعه پايدار، سوخت سبز

 • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۱

همايش سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۱
تهران - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت