اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

 • تاریخ شروع:۲۱ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ شهریور ۱۳۹۱
زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ شهریور ۱۳۹۱
تهران - پردیس علوم دانشگاه تهران

اولین همایش ملی واکنش های چند جزئی

 • تاریخ شروع:۹ خرداد ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ خرداد ۱۳۹۱
کرمان - مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

 • تاریخ شروع:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی

همايش ملی فناوریهای نوين در صنايع شيميايی

 • تاریخ شروع:۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

اولين همايش ملی تحقيقات نوين در شيمی كاربردی

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ اسفند ۱۳۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

هفتمين همايش بزرگ دانش آموختگان مهندسی شيمی ايران

 • تاریخ شروع:۴ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ اسفند ۱۳۹۰

پنجمین کنفرانس و کارگاه ریاضی - شیمی

 • تاریخ شروع:۲۶ بهمن ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ بهمن ۱۳۹۰
یزد - مجتمع زنبق

پنجمين سمينار پيل سوختی ايران

 • تاریخ شروع:۲۶ بهمن ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ بهمن ۱۳۹۰
تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم بخش شیمی

اولین همايش ملی شيمی سبز

 • تاریخ شروع:۲۳ آذر ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ آذر ۱۳۹۰
کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت