ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

 • تاریخ شروع:۷ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ آبان ۱۳۹۲

اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي

 • تاریخ شروع:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهران - مرکز همایش های بین المللی آبگینه

چهاردهمين كنگره ملي خوردگي

 • تاریخ شروع:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهران - دانشگاه تهران

نخستين همايش ملي كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار

 • تاریخ شروع:۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

همايش ملي نانو فناوري و شيمي سبز

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۱

نوزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۱
مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده علوم

اولين همايش ملي علوم شيمي و مهندسي شيمي ايران

 • تاریخ شروع:۱۸ بهمن ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ بهمن ۱۳۹۱

دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

 • تاریخ شروع:۲۵ آبان ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ آبان ۱۳۹۱

اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

 • تاریخ شروع:۲۱ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ شهریور ۱۳۹۱
زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ شهریور ۱۳۹۱
تهران - پردیس علوم دانشگاه تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت