کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

 • تاریخ شروع:۲۸ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ شهریور ۱۳۹۵
تهران - اصفهان

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

 • تاریخ شروع:۱۲ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ شهریور ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه تهران

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران

 • تاریخ شروع:۲۲ خرداد ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ خرداد ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران

 • تاریخ شروع:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تهران - تهران

سومین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و نانو ایران

 • تاریخ شروع:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی تهران

همایش علمی و کارگاه تخصصی علوم و مهندسی پلیمر

 • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۴
تهران - دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده شیمی

اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۴
تهران - تهران

اولین همایش شیمی زیست فن آوری

 • تاریخ شروع:۶ آبان ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ آبان ۱۳۹۴
تهران - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس دانشجویی شیمی ایران

 • تاریخ شروع:۱۴ مهر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ مهر ۱۳۹۴
رشت - دانشگاه گیلان

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

 • تاریخ شروع:۱۹ شهریور ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ شهریور ۱۳۹۴
تهران - دانشگاه تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت