چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۲ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ دی ۱۳۹۷
تهران - تهران

اولین همایش مدیریت توانمندی و استعداد

  • تاریخ شروع:۲۹ آذر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آذر ۱۳۹۷
تهران - خیابان سمیه خیابان خاقانی سازمان توانمندی سمن ها

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

  • تاریخ شروع:۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ آذر ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه الزهرا (س)
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت