" کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه"

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۷
تفلیس - دانشگاه جورجیا

سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

 • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
جیرفت - جیرفت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

 • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۷
ایوان کی - ایوان کی

کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه

 • تاریخ شروع:۱ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ اسفند ۱۳۹۷
تفلیس - دانشگاه جورجیا

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع " با تاکید بر مقابله با جنگ اقتصادی و تامین مالی بخش دفاع"

 • تاریخ شروع:۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تهران - ضلع شمالی اتوبان شهید بابایی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت