همایش ملی انرژی

 • تاریخ شروع:۲۵ آذر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ آذر ۱۳۹۴
اصفهان-خميني شهر - دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

 • تاریخ شروع:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
شیراز - باشگاه دانشگاه شیراز

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی ( با رویکرد توسعه پایدار)

 • تاریخ شروع:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
اصفهان - اصفهان-دانشکده علوم پزشکی اصفهان

هشنمین سمینار ملی پیل سوختی ایران

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ اسفند ۱۳۹۳
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

 • تاریخ شروع:۸ بهمن ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ بهمن ۱۳۹۳
تهران - دانشگاه تهران

همایش ممیزی و مدیریت انرژی

 • تاریخ شروع:۲ بهمن ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ بهمن ۱۳۹۳
شیراز - دانشگاه شیراز

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژِی

 • تاریخ شروع:۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ اسفند ۱۳۹۲
تهران - تهران

اولین همایش سراسری محیط زیست و انرژی

 • تاریخ شروع:۳۰ آذر ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ آذر ۱۳۹۲
تهران - فضای سایت

چهارمين همايش بيو انرژي ايران (بيو ماس و بيو گاز)

 • تاریخ شروع:۱۸ مهر ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ مهر ۱۳۹۲
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت