دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۲ دی ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ دی ۱۳۹۵
کرمان- جیرفت - کرمان- جیرفت

سومین همایش دانشجویی فلسفه

 • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ آذر ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه تربیت مدرس ـ دانشکده علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی

 • تاریخ شروع:۱ آذر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ آذر ۱۳۹۵
المان - برلین

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت

 • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۵
شیراز - شیراز

سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۲۰ آبان ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ آبان ۱۳۹۵
کرمان- جیرفت - کرمان- جیرفت

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

 • تاریخ شروع:۹ آبان ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ آبان ۱۳۹۵
شیراز - شیراز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت