دومین کنگره ملی زنان موفق ایران

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنگره جامع بین المللی روانشناسی ایران

 • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

نخستین کنگره جامع بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی

 • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

همایش جامع بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

دهمین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران،سالن همایشهای بین المللی تلاش
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت