کنگره بین المللی علوم و مهندسی - هامبورگ آلمان

  • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۶
هامبورگ - آلمان - هامبورگ

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

  • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه صنعتی شریف

پنجمین همایش ملی شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران

  • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت