اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال

  • تاریخ شروع:۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ آذر ۱۳۹۶
مشهد - سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دومین همایش ملی جامع حقوق

  • تاریخ شروع:۱۵ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ آذر ۱۳۹۶
شیراز - شیراز

سومین همایش مالی اسلامی

  • تاریخ شروع:۱۲ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ آذر ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه الزهرا(س)
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت