نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

  • تاریخ شروع:۴ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۵ مرداد ۱۳۹۶
شهر تاریخی و توریستی مراغه - دانشگاه ملی مراغه

اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

  • تاریخ شروع:۱ تیر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱ تیر ۱۳۹۶
همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران

  • تاریخ شروع:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت