یازدهمین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی

  • تاریخ شروع:۱۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۱ تیر ۱۳۹۷
تهران - تهران

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در زبان و ادبیات

  • تاریخ شروع:۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۱ خرداد ۱۳۹۷
تهران - دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

  • تاریخ شروع:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت