چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۲ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ دی ۱۳۹۷
تهران - تهران

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

  • تاریخ شروع:۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ آذر ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه الزهرا (س)

کنفرانس مدیریت،حسابداری ،مهندسی صنایع

  • تاریخ شروع:۱۶ آذر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت