چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

 • تاریخ شروع:۹ آبان ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ آبان ۱۳۹۸
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-اجتماعی

 • تاریخ شروع:۲۵ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ مهر ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها

 • تاریخ شروع:۱۷ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ مهر ۱۳۹۸
تهران - تهران، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی

سومین کنفرانس بین المللی رهیافت های نو در علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

کنفرانس بین المللی رهیافت های نو در علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تاریخ شروع:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ شهریور ۱۳۹۸
شیراز - شیراز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت