سومین همایش ملی انرژی

  • تاریخ شروع:۲۰ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ تیر ۱۳۹۷
شیراز - شیراز

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

  • تاریخ شروع:۷ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۷ تیر ۱۳۹۷
تهران - تهران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی

  • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت