کنفرانس نفت-ایران2018 PETROLEUM CONFERENCE- IRAN 2018

  • تاریخ شروع:۱۴ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران- مرکز همایش¬های بین¬المللی پژوهشگاه صنعت نفت

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

  • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۶
کرج - بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مرکز همایشهای امام خمینی
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت