اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

 • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ آبان ۱۳۹۷
کرمانشاه - دانشگاه رازی-دانشکده فنی مهندسی-گروه عمران

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

 • تاریخ شروع:۱۳ آبان ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ آبان ۱۳۹۷
تهران - تهران، سالن همایش های رازی

چهارمین همایش عمران، معماری و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

 • تاریخ شروع:۳۱ مهر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ مهر ۱۳۹۷
تهران - تهران- تبریز

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

 • تاریخ شروع:۱۸ مهر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ مهر ۱۳۹۷
اسفراین - خراسان شمالی - شهرستان اسفراین - مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

چهارمین همایش بین المللی در آغاز هزاره سوم

 • تاریخ شروع:۱۰ مهر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ مهر ۱۳۹۷
تهران، تبریز - تهران ، تبریز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت