هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۹ آذر ۱۳۹۹
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

  • تاریخ شروع:۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ آذر ۱۳۹۹
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت