نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

  • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۹
یزد - پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۹ آذر ۱۳۹۹
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت