ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

 • تاریخ شروع:۱۸ آذر ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ آذر ۱۳۹۹

سومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

 • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ آذر ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اهواز - ایران - خوزستان - اهواز

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

 • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۹
مشهد - دانشگاه شاندیز

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

 • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۹
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ آذر ۱۳۹۹
اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت