نخستین کنگره جامع بین المللی فیزیک ایران

 • تاریخ شروع:۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ بهمن ۱۳۹۵
تهران - تهران

اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران

 • تاریخ شروع:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
تهران - تهران

همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۴
تهران - تهران

اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرا مواد ار شبیه سازی تا صنعت

 • تاریخ شروع:۲۲ مهر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ مهر ۱۳۹۴

شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و ششمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

 • تاریخ شروع:۸ شهریور ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ شهریور ۱۳۹۴
خرم آباد - دانشگاه لرستان

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

 • تاریخ شروع:۱ خرداد ۱۳۹۳
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ خرداد ۱۳۹۳
بابلسر - بابلسر

اولين همايش ملي تئوري اطلاعات و محاسبات كوانتومي

 • تاریخ شروع:۸ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ آبان ۱۳۹۲

اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

 • تاریخ شروع:۱ خرداد ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ خرداد ۱۳۹۲

دومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

 • تاریخ شروع:۶ دی ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ دی ۱۳۹۱
تهران - دانشگاه صنعتي شريف

همايش علوم و تكنولوژي تشعشع سنجي

 • تاریخ شروع:۳۰ آذر ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ آذر ۱۳۹۱
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت