اطلاعات همایش

بازدید : 208826

چالشها و راهکارهاي توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشي

  •    تاریخ شروع : ۷ اسفند ۱۳۹۲
  •    تاریخ خاتمه : ۸ اسفند ۱۳۹۲
  •    مکان برگزاری : مشهد مقدس
  •    برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

• تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامي
• اخلاق حرفه اي در آموزش دانشجو
• مشارکت دانشجو در تصميم سازي آموزشي
• جايگاه و دستاوردهاي کميته مشورتي دانشجويي
• مشارکت دانشجو در ارزشيابي آموزشي
• مشارکت دانشجو در فرايندهاي ياددهي-يادگيري
• رابطه عدالت آموزشي با مشارکت دانشجو
• مشارکت دانشجويي و آموزش پاسخگو

تاریخ های مهم

پایان ارسال خلاصه مقاله: 20/10/92
زمان پایان ثبت نام: 18/11/92

پوستر همایش

پوستر چالشها و راهکارهاي توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشي
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت