اطلاعات همایش

بازدید : 39545

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

  •    تاریخ شروع : ۱ خرداد ۱۳۹۱
  •    تاریخ خاتمه : ۲ خرداد ۱۳۹۱
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشکده معدن
  •    برگزار کننده : دانشکده معدن دانشگاه تهران - انجمن مهندسی معدن ایران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

• اكتشاف منابع معدنى، ژئوفيزيك اكتشافى، ژئوشيمى اكتشافى، زمين شناسى معدنى و ارزيابى ذخاير معدنى
• اكتشاف نفت و شبيه سازى ذخاير معدنى
• طراحى، آتشبارى و استخراج معادن
• مكانيك سنگ و حفارى در معادن
• تجهيزات، ماشين آلات و صنايع معدنى
• اقتصاد و مديريت در معادن
• فرآورى مواد معدنى
• بهداشت، ايمنى و محيط زيست در معادن و اثرات زيست محيطى آن
• فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى معدنى

پوستر همایش

پوستر چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت