اطلاعات همایش

بازدید : 3117

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  •    تاریخ شروع : ۱۰ مهر ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۱۱ مهر ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : اردبیل - اردبیل ، دانشگاه محقق اردبیلی
  •    برگزار کننده : انجمن آبخیزداری ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

- خدمات زیست‌بوم آبخیزها

- سلامت و پایداری آبخیز

- مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی

- ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز

- مقیاس‌های ملی و فراملی مدیریت جامع منابع آبخیز

- تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی- اجتماعی و معیشت‌های جایگزین

- پویایی، اصلاح و احیاء زیست‌بوم‌های جنگلی و مرتعی

- الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع آب، خاک، هوا

- مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولوزی

- فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست

- قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست

- پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ های مهم

20 شهریور ماه آخرین مهلت ارسال مقاله
10 و 11 مهر ماه روزهای برگزاری همایش

پوستر همایش

پوستر سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت