اطلاعات همایش

بازدید : 15380

اولین همایش ملی حفظ، احیاء واصلاح گونه کلوس

  •    تاریخ شروع : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : شهرکرد - دانشگاه شهرکرد
  •    برگزار کننده : دبیرخانه همایش - دفتر کمک رسانی سپا بن - مستقر در بنیاد فرهنگی فاطمه الزهرا- تهران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهای همایش تخصصی گونه کلوس:

بوم شناسی و به نژادی و به زراعی در حوزه فرمولاسیون و کنترل
بررسی تنش¬های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در کشت گیاه در حال انقراض کلوس

اهداف همایش موضوعی گیاه کلوس :
- تدوین نظام کیفی و راهبردهای کلان ناظر بر زیر ساخت¬های لازم در حفظ و احیاء گیاه در حال انقراض کلوس
- طرح الگوهای حمایتی با اهتمام بر کاربرد مهارت ها و دانش بومی در کشت وزراعی سازی
- شناسایی ایده های برتر و تبدیل آن به طرح های سازنده در افزایش تولید محصول راهبردی
- بهینه سازی فرآیند تولید و تجاری سازی ضمن حفاظت و توسعه عرصه های موجود
- دستیابی به روش های صحیح بهره برداری و حفاظت کمی وکیفی

- تحقیق در خصوصیات کشت، ترکیبات ، مواد مؤثره وروش¬های استخراج با تکیه بر کاربرد درمانی و خواص در صنایع غذایی
بیو تکنولوژی ،کشت بافت ، زراعت ملکولی با اهتمام بر ذخائر ژنتیکی
مدلسازی در زراعت و معرفی تیپ های ایده آل با افزایش اثرات فارماکولوژیک
مهندسی تولید و فناوری پس از برداشت در فرآوری و استحصال مواد مؤثره

پوستر همایش

پوستر اولین همایش ملی حفظ، احیاء واصلاح گونه کلوس
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت