اطلاعات همایش

بازدید : 19072

پنجمین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری

  •    تاریخ شروع : ۱۲ تیر ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۱۲ تیر ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت
مدیریت ارتباط با مشتری
برنامه ریزی منابع سازمانی
مدیریت زنجیره تأمین
یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمان
سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
سیستم های اطلاعات اجرایی
سیستم های اطلاعات عملیاتی
سیستم های مدیریت دانش
سیستم های کاربردی کسب و کار
سیستم های اطلاعات راهبردی
سیستم های پشتیبان مدیران ارشد
سيستم هاي اداري سازمان

تکنیک های مدیریت منابع انسانی
ارزیابی مشارکت کارمند
ابزارهای رضایت کارکنان
ابزار و تکنیک های توانمندسازی
مدیریت راهبردی منابع انسانی
ارزیابی تعهد سازمانی
شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
پیمایش رضایت کارکنان
ممیزی منابع انسانی
ارزیابی اثربخشی منابع انسانی
مصاحبه های مبتنی بر توانمندی
تکنیک های مدیریت مالی
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه بندی بر مبنای فعالیت
تحلیل هزینه- فایده
بودجه بندی عملکرد
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
افزایش درآمد
حاکمیت شرکتی
ادغام و تصاحب شرکت ها
مدیریت ریسک سازمانی
تکنیک های ارزش گذاری

تکنیک های مدیریت استراتژیک

بیانیه مأموریت و چشم انداز
بیانیه ارزش های سازمانی
سناریو و برنامه ریزی اقتضایی
مدیریت بحران
تفکر گروهی
تجزیه و تحلیل گزینه های واقعی

ارتباطات ارزش محور
سازمان های مجازی
پروفایل رقبا
شایستگی های محوری
همکاری تجاری
ابزار و تکنیک های مدیریت پردازش داده ها

تکنیک های آماری
انبارش داده ها
داده های بزرگ
تجزیه و تحلیل بازار
مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت محتوای سازمانی
ابزارهای محاسبه و تجزیه و تحلیل
ابزارهای مدیریت پایگاه داده
نظرسنجی آنلاین و آمار توصیفی
ابزارهای تحلیل اطلاعات آماری
رایانش ابری

تکنیک های مدیریت تغییر
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
کاهش چرخه زمانی
طراحی مجدد فرآیند

کاهش نیروی انسانی
الگوبرداری
مناسب سازی حجم سازمان
برون سپاری
مکان یابی
نوآوری باز
نوآوری مشارکتی
کاهش پیچیدگی

تکنیک های وب و شبکه های اجتماعی
برنامه های رسانه های اجتماعی

شبکه های کسب و کار
نرم افزارهای موبایل
همکاری اجتماعی

حسابداری
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
ارزیابی استاندارد های بین المللی
،حسابداری تلفیقی
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت،یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمانها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران،
کاربرد اینترنت در حسابداری،سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

پوستر همایش

پوستر پنجمین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت